Skip to content

CPAP

Home » Water recycling proposed

Water recycling proposed

  • by
Home-ToCPAP

Also called wastewater reuse or water reclamation, water recycling is the process of converting wastewater into water that can be reused for other purposes.

Also called wastewater reuse or water reclamation, water recycling is the process of converting wastewater into water that can be reused for other purposes.

Furthermore, water recycling is reusing treated wastewater for beneficial purposes such as agricultural and landscape irrigation, industrial processes, toilet flushing, and replenishing a ground water basin.

May mga kompanya na sa bansa na may mga pasilidad para sa water recycling. Subalit marami pa rin ang wala. Kung kaya nga dapat na maisabatas ang pagkakaroon ng mga malalaking establisimento ng mga kagamitan at pasilidad para sa water recycling. Malaki ang pangangailangan ng mga higanteng malls at hotels halimbawa para sa tubig, Tolentino stressed.

 

See full article at Journal Online

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *